24030 ogłoszeń rolniczych w bazie

Rzeźnia Delicjusz Kłodzino

Opis

Firma Delicjusz (ubojnia bydła, trzody i owiec) powstała w 1991 roku. Od początku działalności zajmowała się ubojem zwierząt rzeźnych oraz sprzdażą mięsa. Początki firmy to mała rzeźnia w miejscowości Łozice o niewielkich możliwościach ubojowych (kilkanaście szt. bydła i kilkadziesiąt szt. trzody dziennie). W czerwcu 2004 roku firma oddała do urzytku nową, nowczesną rzeźnie w miejsowości Kłodzino (powiat Pyrzycki) o możliwościach ubojowych ok. 120 szt. bydła i 350 szt. trzody na dobę.
W halach ubojowych zainstalowana została światowej klasy linia produkcyjna z ruchomymi podestami. Nasza rzeźnia do wychładzania produkowanego mięsa dysponuje sześcioma chłodniami o wysokiej wydajności oraz jedną komorą do chłodzenia szokowego. Obecnie firma zatrudnia ponad 50 pracowników sprzedając mięso na rynek polski i zagraniczny.
Do transportu Delicjusz używa własnej floty chłodni o łącznej masie załadunkowej 60 ton. W niedalekiej przyszłości uruchomiona zostanie nowoczesna rozbieralnia i pakowalnia mięsa o wydajności 22 ton na dobę.
http://rzeznia-delicjusz.eu/