9263 ogłoszeń rolniczych w bazie

Ceny byków - Wrzesień 2014

Zmiany: tygodniowo | miesięcznie | rocznie

Dane źródłowe: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Cena byków waha się w przedziale 6,50-6,80zł/kg wagi żywej. Aktualna cena skupu byków w rzeźniach to 6.56 zł/kg - 2014-08-18 - 2014-08-24.Ceny byków w rzeźniach z przeznaczeniem na ubój. Zawsze aktualne ceny byków w skupach bydła.

Sprawdź ceny skupu bydła w firmach, z którymi współpracujemy.

Analiza danych

W 2014-08-18 - 2014-08-24 średnie ceny skupu byków dla mpc wynosiły 12.17 zł/kg, a dla mps 0.0 zł/tonę

Średnia cena byków w ciągu miesiąca wzrosła o 0.11 zł

Cena byków w ciągu roku spadła o 0.06 zł

Data przygotowania analizy: 2014-08-28

Dane historyczne