19400 ogłoszeń rolniczych w bazie

Oprysk na meszki, komary, kleszcze Draker 0,3 l na 2000 m2

Ogłoszenie nieaktywne

Ogłoszenie zostało usunięte przez jej właściciela lub czas jego ważności upłynął dnia: 03 Wrzesień 2020

Co chcesz zrobić?
90 zł

Typ oferty: Sprzedam/Oferuję

Region: Szumowo, zambrowski, podlaskie

DRAKER 10.2 płynne koncentraty / Branża DDD / DRAKER 10.2 to preparat do zwalczania owadów latających i biegających w postaci koncentratu mikrokapsułkowanej emulsji do oprysku. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Szeroki zakres działania. Owady biegające: - mrówki, chrząszcze: oprócz natychmiastowego działania bezpośredniego, Draker 10.2 wykazuje pośrednie działanie w wyniku roznoszenia mikrokapsułek do gniazd i kryjówek owadów -pchły, kleszcze, pluskwy: traktowanie powierzchni w domach, schroniskach, stajniach, ogrodach, na trawnikach i innych, w których następuje przemieszczanie owadów - pająki, rybiki cukrowe, roztocza kurzu i inne szkodniki Owady latające: -komary: Draker 10.2 nie jest trujący dla roślin i jest bardzo skuteczny po opryskaniu żywopłotów lub trawników, naturalnych kryjówek i miejsc lądowania i odpoczynku. - muchy: idealny do traktowania miejsc lądowania i odpoczynku. -osy, owady magazynowe. Produkt skierowany jest do zwalczania owadów w: - budynkach inwentarskich, - budynkach przemysłu spożywczego, - środkach transportu publicznego, - domach, magazynach, hotelach, szkołach, szpitalach, - i innych budynkach użyteczności publicznej SUBSTANCJA AKTYWNA: Cypermetryna/ 3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan.alfa.-cyjano-3-fenoksybenzylu 10,0g/100g Tetrametryna 2,00g/100g Butotlenek piperonylu 10,0g/100g Draker 10.2 jest innowacyjnym insektycydem, gdzie tetrametryna oraz część butotlenku piperonylu (PBO) występuje w postaci wolnej i działa na owady natychmiastowo, natomiast cypermetryna oraz pozostała część PBO - w postaci mikrokapsułkowanej. Zamknięcie substancji aktywnej w mikrokapsułce zapewnia jej ochronę przed warunkami zewnętrznymi takimi jak światło, temperatura i wilgoć oraz pozwala na kontrolowane, powolne uwalnianie do środowiska. Zawarta w produkcie: Tetrametryna – insektycyd piretroidowy zapewnia szybki efekt bójczy „knockdown” oraz z efekt wypłaszania - Cypermetryna – insektycyd piretroidowy charakteryzuje się silnym efektem bójczym, bardzo skuteczny wobec wielu gatunków owadów - PBO ( butotlenek piperonylu) – działa jako synergetyk CHARAKTERYSTYCZNE CECHY: - szybki efekt bójczy tzw. „knockdown” oraz efekt wypłaszający - długotrwałe działanie rezydualne - redukcja ilości zabiegów zwalczania owadów - łatwa rozpuszczalność w wodzie - preparat nie podrażnia, nie powoduje korozji, nie posiada zapachu, nie uszkadza opryskiwaczy Działanie natychmiastowe. W produkcie Draker 10.2, tetrametryna oraz część PBO występujące w postaci wolnej są natychmiastowo „dostępne” dla owadów. Substancje te posiadają wstępne działanie bójcze, wypłaszające i repelentne. Zaletą jest fakt, że działają bardzo szybko, a skutek jest natychmiast widoczny. Mikrokapsułki - kontrolowane uwalnianie. Mikrokapsułkowanie gwarantuje stabilność produktu oraz kontrolę nad uwalnianiem substancji aktywnej, ale również redukuje lub niweluje efekt repelenty, zwiększając prawdopodobieństwo kontaktu owada docelowego z produktem. Zamknięcie substancji w mikrokapsułkach oznacza, że substancje aktywne są okryte przez porowatą cienką warstewkę. Półprzepuszczalna membrana zapobiega uwalnianiu substancji aktywnej tak długo, jak jest ona otoczona przez wodę. Mikrokapsułki staja się „aktywne” w momencie, gdy dostają się do środowiska. Wtedy następuje wyparowanie wody, a substancja aktywna ulega powolnemu uwolnieniu. Mikrokapsułki kurczą się dopóki cała substancja aktywna nie zostanie zużyta. Mikrokapsułki - efekt rezydualny na każdym rodzaju powierzchni. Dzięki zamknięciu substancji czynnej w mikrokapsułkach, redukuje się wpływ rodzaju powierzchni na skuteczność produktu, gdyż mikrokapsułki nie ulegają absorpcji przez powierzchnię. Wyniki testów wskazują na to, że Draker 10.2 może być skuteczny również po upływie dwóch miesięcy nawet po zastosowaniu go na powierzchniach porowatych. Zasada działania. - Pierwotne działanie produktu Draker 10.2 wynika z substancji aktywnej w formie wolnej działającej na owady poprzez wdychanie i kontakt. Owady wykazują objawy zatrucia już po kilku minutach- tracą zdolność koordynacji i stają się niezdolne do lotu czy chodzenia. - Zauważa się również chęć owadów do ucieczki ze swoich schronień i powierzchni potraktowanych produktem. - Cypermetryna zamknięta w mikrokapsułkach nie jest repelentem, zatem kiedy owady biegają po opryskanej powierzchni, mikrokapsułki przywierają do ich odnóży, czułków i innych części ciała. Substancja aktywna w wyniku bardzo powolnego procesu zostaje zaabsorbowana poprzez kontakt z kutikulą. Owady powracając do swoich gniazd i schronień przenoszą mikrokapsułki na inne owady. Oznacza to, że owady, które nie wchodzą w bezpośredni kontakt z opryskana powierzchnią, też mogą podlegać porażeniu. - Najmniejsze mikrokapsułki ulegają wymieszaniu z kurzem i innymi materiałami leżącymi na powierzchniach, a w konsekwencji są zjadane przez owady przyczyniając się do ich śmierci. DAWKOWANIE: ZWALCZNIANIE MUCH ZWALCZANIE INNYCH OWADÓW 1-3% (10-30 ml koncentratu i dopełnić wodą do 1l) 0,5-2% (5-20 ml koncentratu i dopełnić wodą do 1l) 1 litr roztworu starcza na 30-60 m2w zależności od rodzaju powierzchni 1 litr roztworu starcza na 30-60 m2w zależności od rodzaju powierzchni Ze względu na efekt rezydualny, skuteczność produktu zachowana jest przez przynajmniej 14 dni. SPOSÓB UŻYCIA: UWAGA! Przed użyciem delikatnie wstrząsnąć. Preparat nanosić przy zastosowaniu opryskiwaczy. Preparat można stosować na zewnątrz tworząc barierę wokół budynków, wokół okien, na parapetach, gzymsach w miejscach składowania śmieci. Wewnątrz budynków, Draker 10.2 można aplikować przy listwach przypodłogowych, wokół pomieszczenia, w kątach, w zakamarkach i szczelinach. Opryskuje się również miejsca gromadzenia śmieci, miejsca spoczynku i przechodzenia owadów oraz miejsca lądowania owadów latających. Produkt znajduje zastosowanie również w ochronie przed owadami w kuchniach, a w szczególności w zakamarkach wokół pieców kuchennych i lodówek, a także w bagażnikach samochodowych. OZNACZENIA O ZAGROŻENIACH I BEZPIECZNEJ PRACY: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Nie wprowadzać do kanalizacji. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaż opakowanie lub etykietę. Pierwsza pomoc: Po wdychaniu: osoby mające kontakt z preparatem wyprowadzić na świeże powietrze. Wezwać lekarza. W wyniku kontaktu ze skórą: natychmiast usunąć odzież zanieczyszczoną preparatem i dokładnie myś dużą ilością wody z mydłem. Po kontakcie z oczami: nie stowować żadnych kosmetyków ani maści do oczu przed konsultacją z okulistą. Oczy płukać dużą ilością wody przez przynajmniej 10 minut, trzymając odchylone powieki. Po połknięciu: natychmiast wezwać lekarza, pokazać kartę charakterystyki, a usta przepłukać dużą ilością wody. UWAGA: Przed użyciem delikatnie wstrząsnąć. Data ważności: 3 lata od daty produkcji. + rozwiń

Wyświetleń: 1401
Dodano/odnowiono: 09 Czerwiec 2011 / 31 Marzec 2017

Ogłoszenia grzegorz cudny