19350 ogłoszeń rolniczych w bazie

Zaprawiarka nasion typ R15-2 R20-2 maszyna do sortowania i czyszczenia

Ogłoszenie może nie być aktualne

Ogłoszenie zostało dodane bardzo dawno temu i może nie być aktualne

0 zł

Typ oferty: Sprzedam/Oferuję

Dla zaprawiania nasion zbóż, rzepaku, kukurydzy, grochu, soji, nasion słonecznika itp. cieczami.
¨ Regulowana wydajność: R 15-2: 6 - 15 ton/godz.
R 20-2: 8 - 20 ton/godz.
¨ Dawka dozowania 100-4000 ml/100 kg nasion
¨ Łatwy system kalibracji dozowania w systemie zamkniętym
¨ Zwarta i solidna konstrukcja
¨ Łatwe i szybkie czyszczenie
¨ Efektywne dozowanie cieczy zaprawiającej i/lub pudru
Zasada działania:
Podajnik obrotowy:
Nasiona są dozowane z kosza zasypowego za pośrednictwem
podajnika obrotowego, który składa
się z 10-ciu precyzyjnie wykonanych cel. Szczotka
zapewnia jednakowe wypełnienie poszczególnych
cel podajnika.
Licznik zapewnia kontrolę nad ilością wysypów z
poszczególnych cel podajnika obrotowego. Zastosowane
rozwiązanie umoŜliwia dokładne odmierzenie
ilości podawanych nasion do zaprawiarki.
Wydajność w tonach/godz. jest łatwe do wyliczenia
uŜywając wagi hektolitrowej.
Jest to niezawodny i najbardziej wiarygodny system
dozowania nasion do zaprawiarki.
Strefa dozowania zaprawy
Nasiona dozowane podajnikiem obrotowym wpadają
do leja zasypowego gdzie stoŜek obrotowy
zapewnia równomierny przepływ nasion poprzez
system dozowania zaprawy. Pod stoŜkiem zaprawa
jest dozowana w postaci mgły co zapewnia
całkowite pokrycie powierzchni nasion zaprawą.
Mieszanie
Po zadaniu zaprawy nasiona wpadają do przenośnika mieszającego. Przenośnik
składa się z dwóch stref; strefy mieszającej i strefy przenoszącej. Taka konstrukcja
przenośnika zapewnia dokładność zaprawiania bez uszkodzeń zaprawianych
nasion. Przenośnik mieszający moŜe być obracany o 360 stopni.
System dozowania i sterowania:
System dozowania zaprawy
Maszyny mogą być wyposaŜane do 4-ech
systemów dozowania. KaŜdy system moŜe
pracować pojedynczo lub kilka równocześnie.
KaŜdy system ma wydajność od 100 do 1000
ml/100 kg nasion.
Kalibracja
Kalibracja i/lub kontrola systemu dozowania
odbywa się w systemie zamkniętym
bez przepływu nasion lub
zaprawy płynnej przez zaprawiarkę.
Kalibrację czy kontrolę urządzenia
moŜna wykonać na wodzie. Zapewnia
to bezpieczeństwo operatora.
Pompa zasilająca
KaŜdy system podający współpracuje
z niezaleŜną pompą zasilającą. Pompa
powinna być montowana na zbiorniku
zaprawy. Pompa powinna znajdować
się poniŜej zaprawiarki.
System kontroli i sterowania
Zaprawiarki wyposaŜone są w system sensorów przepływu nasion. Kiedy nasiona nie są
podawane do zaprawiarki maszyna automatycznie się zatrzymuje i automatycznie restartuje
kiedy wznawiamy zasyp nasion. Kiedy poziom zaprawy jest niewystarczający, co zagraŜa
nierównomiernemu zaprawieniu surowca, maszyna automatycznie zatrzymuje się.
Maszyny są wykonane zgodnie z europejskimi standardami bezpieczeństwa urządzeń CE.
+ rozwiń

Zdjęcia

Wyświetleń: 2094
Dodano: 06 Grudzień 2011

Inne ogłoszenia tego użykownika