19330 ogłoszeń rolniczych w bazie

Zaprawiarka nasion typ R 7-2 maszyna do sortowania i czyszczenia

Ogłoszenie może nie być aktualne

Ogłoszenie zostało dodane bardzo dawno temu i może nie być aktualne

0 zł

Typ oferty: Sprzedam/Oferuję

Dla zaprawiania nasion zbóż, rzepaku, kukurydzy, grochu, soji, nasion słonecznika itp. cieczami.
¨ Regulowana wydajność
do 7 ton/godz.
¨ Dawka dozowania 100-
4000 ml/100 kg nasion
¨ Łatwy sytem kalibracji
dozowania w systemie
zamkniętym
Zasada działania:
Podajnik obrotowy:
Nasiona są dozowane z kosza zasypowego za pośrednictwem
podajnika obrotowego, który sk łada się z 12-tu cel.
Szczotka zapewnia jednakowe wypełnienie poszczególnych
cel podajnika.
Licznik zapewnia kontrolę nad ilością wysypów z poszczególnych
cel podajnika obrotowego. Zastosowane
rozwiązanie umoŜliwia dokładne odmierzenie ilości podawanych
nasion do zaprawiarki. Wydajność w tonach/
godz. jest łatwe do wyliczenia uŜywając wagi hektolitrowej.
jest to niezawodny i najbardziej wiarygodny system
dozowania nasion do zaprawiarki.
Strefa dozowania zaprawy
Nasiona dozowane podajnikiem obrotowym wpadają do
leja zasypowego gdzie stoŜek obrotowy zapewnia równomierny
przepływ nasion poprzez system dozowania zaprawy.
Pod stoŜkiem zaprawa jest dozowana w postaci mgły
co zapewnia całkowite pokrycie powierzchni nasion zaprawą.
Mieszanie
Po zadaniu zaprawy nasiona wpadają do przenośnika mieszającego. Przenośnik
składa się z dwóch stref; strefy mieszającej i strefy przenoszącej. Taka konstrukcja
przenośnika zapewnia dokładność zaprawiania bez uszkodzeń zaprawianych
nasion.
System dozowania i sterowania:
System dozowania zaprawy
Zaprawiarka R7-2 moŜe być wyposaŜona w
dwa niezaleŜne systemy dozowania zaprawy.
Standardowy (STD) składający się z jednego
lub dwóch dozowników standardowych lub
jeden standardowy i jeden z wysokim systemem
dozowania (HDR).
STD-system moŜe podawać zaprawę w zakresie
od 100 do 600 ml/100 kg nasion i
HDR-system od 500 do 2.200
ml/100 kg nasion. Maszyna
moŜe pracować z jednym
systemem oddzielnie lub
dwoma jednocześnie.
Kalibracja
Kalibracja i/lub kontrola systemu dozowania odbywa się w systemie zamkniętym
bez przepływu nasion lub zaprawy płynnej przez zaprawiarkę. Kalibrację czy
kontrolę urządzenia moŜna wykonać na wodzie.
System kontroli i sterowania
R7-2 wyposaŜona jest w system sensorów
przepływu nasion. Kiedy nasiona
nie są podawane do zaprawiarki maszyna
automatycznie się zatrzymuje i automatycznie
restartuje kiedy wznawiamy
zasyp nasion. Kiedy poziom zaprawy
jest niewystarczający, co zagraŜa nierównomiernemu
zaprawieniu surowca,
maszyna automatycznie zatrzymuje się.
R7-2 jest zgodna z europejskimi standardami
bezpieczeństwa urządzeń CE.
¨ Zwarta i solidna konstrukcja
¨ Łatwe i szybkie
czyszczenie
¨ Efektywne dozowanie
cieczy zaprawiającej
i/lub pudru
+ rozwiń

Zdjęcia

Wyświetleń: 1789
Dodano: 06 Grudzień 2011

Inne ogłoszenia tego użykownika