22940 ogłoszeń rolniczych w bazie

Ceny byków w skupach bydła 2017-02-06 - 2017-02-12

Zmiany: tygodniowo | miesięcznie | rocznie

Dane źródłowe: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Znacznie ponad 7zł/kg to stawka oferowana średnio za byki. 2017-02-06 - 2017-02-12 cena skupu byków w rzeźniach to 7.2 zł/kg - 2017-02-06 - 2017-02-12. Byki cena mpc 13.35 zł, cena mps 0.0 zł - skupy i ubojnie z bykami

Sprawdź ceny skupu bydła w firmach, z którymi współpracujemy.

Analiza danych

W 2017-02-06 - 2017-02-12 średnie ceny skupu byków dla mpc wynosiły 13.35 zł/kg, a dla mps 0.0 zł/tonę

Średnia cena byków w ciągu miesiąca spadła o 0.16 zł

Cena byków w ciągu roku wzrosła o 0.25 zł

Data przygotowania analizy: 2017-02-16

Dane historyczne